1. Marketing

Google đã gỡ bỏ tên thương hiệu Google Adwords.

Sau 18 và 22 năm, tương ứng với các thương hiệu AdWords và DoubleClick sẽ sớm ngừng hoạt động. Là một phần trong nỗ lực toàn diện nhằm hợp lý hóa các sản phẩm của mình, các sản phẩm quảng cáo hàng đầu của Google đang nhận được tên mới và được tổ chức lại để phản ánh tốt hơn khả năng hiện tại của họ và nơi công ty nhìn thấy quỹ đạo cho tăng trưởng. Cùng với việc đổi tên, Google cũng giới thiệu một số giải pháp mới nhằm đẩy mạnh việc đơn giản hóa các dịch vụ quảng cáo của mình.

Bây giờ sẽ có ba thương hiệu chính:

  1. Google AdWords hiện là Google Ads.
  2. Các sản phẩm của nhà quảng cáo DoubleClick và Google Analytics 360 Suite hiện thuộc Google Marketing Platform.
  3. DoubleClick for Publishers và DoubleClick Ad Exchange được tích hợp vào một nền tảng thống nhất mới có tên là Google Ads Manager.

Vì Google đã mua và phát triển các sản phẩm, định dạng và giải pháp đo lường quảng cáo mới để đáp ứng nhu cầu mới, các dịch vụ của Google đã trở nên phức tạp và nhiều hơn trong hai thập kỷ qua. Điều đó đã làm cho các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và đại lý trở nên khó khăn hơn trong việc xác định và chọn đúng sản phẩm của Google cho nhu cầu của họ, Ramaswamy (Google Ads Chief) giải thích. Việc xây dựng thương hiệu mới dưới ba nhóm làm cho điểm khởi đầu cho các nhà tiếp thị dễ dàng tìm ra và các giải pháp mới nhằm giúp các nhà tiếp thị đạt được kết quả tốt hơn dễ dàng hơn.


Từ khóa: google, google_adwords, google_ads, Marketing