Hai năm đầu tiên sinh viên ngành ngôn ngữ Anh sẽ được đào tạo những gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hai năm đầu các bạn sẽ được bồi dưỡng và củng cố 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh theo tiêu chuẩn C1.
Trả lời
Hai năm đầu các bạn sẽ được bồi dưỡng và củng cố 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh theo tiêu chuẩn C1.