Tại sao việc đầu tiên khi thức dậy lại phải mở mẮt

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Vì thức dậy là phải mở mắt nếu mắt chưa mở thì vẫn đang ngủ
Trả lời
Vì thức dậy là phải mở mắt nếu mắt chưa mở thì vẫn đang ngủ