Các nhà vệ sinh thường đề hai chữ WC, đó là từ chữ gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đó là hai chữ viết tắt theo tiếng Anh Water-closet có nghĩa là Phòng rửa tay (Water là nước, Closet là cái phòng nhỏ). Trung Quốc cũng dùng từ Phòng rửa tay (Tẩy thư giãn, đọc là Xì xẩu chian) đề chỉ nhà vệ sinh.
Trả lời
Đó là hai chữ viết tắt theo tiếng Anh Water-closet có nghĩa là Phòng rửa tay (Water là nước, Closet là cái phòng nhỏ). Trung Quốc cũng dùng từ Phòng rửa tay (Tẩy thư giãn, đọc là Xì xẩu chian) đề chỉ nhà vệ sinh.