Vì sao Trung Quốc bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quốc hội Trung Quốc chiều ngày 11/3/2018 đã thông qua việc bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước với tỷ lệ đồng thuận áp đảo. Điều này đã mở đường để ông Tập Cận Bình chấp chính trong thời gian dài. Người dân Trung Quốc cũng đã dần trở nên thần thánh hoá vị chủ tịch nước này và bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước và phó chủ tịch nước đã thể hiện sự ủng hộ của Quốc hội Trung Quốc về việc Mao Trạch Đông hoá vị chủ tịch nước hiện nay. Về phần mình, ông Tập Cận Bình cho rằng các nội dung sửa đổi hiến pháp là cần thiết bởi những thách thức Trung Quốc đang đối mặt không những đòi hỏi nước này phải có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ mà còn cần một đảng lãnh đạo thống nhất và vững mạnh.
Trả lời
Quốc hội Trung Quốc chiều ngày 11/3/2018 đã thông qua việc bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước với tỷ lệ đồng thuận áp đảo. Điều này đã mở đường để ông Tập Cận Bình chấp chính trong thời gian dài. Người dân Trung Quốc cũng đã dần trở nên thần thánh hoá vị chủ tịch nước này và bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước và phó chủ tịch nước đã thể hiện sự ủng hộ của Quốc hội Trung Quốc về việc Mao Trạch Đông hoá vị chủ tịch nước hiện nay. Về phần mình, ông Tập Cận Bình cho rằng các nội dung sửa đổi hiến pháp là cần thiết bởi những thách thức Trung Quốc đang đối mặt không những đòi hỏi nước này phải có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ mà còn cần một đảng lãnh đạo thống nhất và vững mạnh.