Thời điểm và ý nghĩa của tháng cô hồn ở Trung Quốc?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo phong tục của người Trung Quốc, tháng 7 âm lịch hàng năm là tháng cô hồn “鬼月”. Vào 30/6 âm lịch Quỷ môn quan được mở, các quỷ đói được thả ra và cho đến tận 30/7 mới được đóng lại. Trung Quốc xưa nay vào tháng ngày 1/7, 2/7 , 15/7 và ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch đều cúng bái để cả hai cõi âm dương đều được bình an.
Trả lời
Theo phong tục của người Trung Quốc, tháng 7 âm lịch hàng năm là tháng cô hồn “鬼月”. Vào 30/6 âm lịch Quỷ môn quan được mở, các quỷ đói được thả ra và cho đến tận 30/7 mới được đóng lại. Trung Quốc xưa nay vào tháng ngày 1/7, 2/7 , 15/7 và ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch đều cúng bái để cả hai cõi âm dương đều được bình an.