Hãy kể về lần bạn bị Chuột Rút, bạn có hoảng sợ không?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Sức khoẻ

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

sức khoẻ

À, chuột rút, mình có một kỷ niệm khá hài hước với nó, chia sẻ chút niềm vui với mọi người nhe 😂
Hôm đó mình đi chùa, ngồi trong đạo tràng nghe sư phụ giảng pháp, ngồi xếp bằng lâu nên mỏi chân thế là chuyển thành ngồi bó gối, định một lúc sẽ xếp bằng lại, ai mà ngờ gục đầu ngủ lúc nào không hay.
Đang ngủ ngon lành tự nhiên cái chân bị rút cái rụp, mình ngay lập tức xải lai ra giữa đạo tràng luôn 😂 mọi người nhìn mình kiểu : ối dồi ôi con bé này có sao không? Xỉu hả?...
Mình tỉnh luôn, như chớp dựng cái người ngồi dậy, xếp bằng, ngay ngắn như chưa có gì xảy ra. Rồi mới thấy cái máy quay nãy giờ hướng về mình...
Ôi là trời  ta nói nó nhục gì đâuuu 😂
Trả lời
À, chuột rút, mình có một kỷ niệm khá hài hước với nó, chia sẻ chút niềm vui với mọi người nhe 😂
Hôm đó mình đi chùa, ngồi trong đạo tràng nghe sư phụ giảng pháp, ngồi xếp bằng lâu nên mỏi chân thế là chuyển thành ngồi bó gối, định một lúc sẽ xếp bằng lại, ai mà ngờ gục đầu ngủ lúc nào không hay.
Đang ngủ ngon lành tự nhiên cái chân bị rút cái rụp, mình ngay lập tức xải lai ra giữa đạo tràng luôn 😂 mọi người nhìn mình kiểu : ối dồi ôi con bé này có sao không? Xỉu hả?...
Mình tỉnh luôn, như chớp dựng cái người ngồi dậy, xếp bằng, ngay ngắn như chưa có gì xảy ra. Rồi mới thấy cái máy quay nãy giờ hướng về mình...
Ôi là trời  ta nói nó nhục gì đâuuu 😂