Hiện tượng oxi hoá?

  1. Khoa học

Trong một hộp sắt kín, bên trong có oxi nhưng ko lưu thông ra đc bên ngoài thì sắt bên trong có bị oxi hoá ko nhỉ
Từ khóa: 

hoá học

,

khoa học

Tất nhiên là có rồi, nó phản ứng hết với oxy trong không khí có trong hộp thì dừng lại.

Nhưng thực tế thì lượng oxy quá ít nên việc ăn mòn sẽ khó được thể hiện rõ rệt.

Trả lời

Tất nhiên là có rồi, nó phản ứng hết với oxy trong không khí có trong hộp thì dừng lại.

Nhưng thực tế thì lượng oxy quá ít nên việc ăn mòn sẽ khó được thể hiện rõ rệt.