1. Blockchain

Bitcoin có thật sự giúp cho chúng ta giảm bớt gánh nặng không?

Đồng tiền này có thật sự giúp cho chúng ta giảm bớt gánh nặng không? Nó có an toàn cho chúng ta khi giao dịch không?

Từ khóa: bitcoin, đầu tư tiền ảo, blockchain
Mình không hiểu giảm bớt gánh nặng là như thế nào?

Trả lời

Mình không hiểu giảm bớt gánh nặng là như thế nào?