Hiểu câu nói "Không gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi" như thế nào?

  1. Triết học

Từ khóa: 

triết học

Theo mình thì cụm từ "thuộc về con người" có nghĩa là những giá trị vật chất, những tri thức bổ ích cũng như là những giá trị tinh thần trong cuộc sống của con người. Và để nhận thức được những điều thuộc về con người ấy thật không dễ dàng gì! Thậm chí khó khăn lắm chúng ta mới có thể thực hiện được. "Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi" nhưng điều làm nên sự khác biệt giữa mỗi người là cách họ chinh phục những tư tưởng, tình cảm tầm thường và dày công nuôi dưỡng những đức tính tốt đẹp như thế nào. Họ có quyết tâm muốn được biết về những điều mình chưa biết, tìm hiểu về bản chất ý nghĩa tồn tại của cuộc sống.

Trả lời

Theo mình thì cụm từ "thuộc về con người" có nghĩa là những giá trị vật chất, những tri thức bổ ích cũng như là những giá trị tinh thần trong cuộc sống của con người. Và để nhận thức được những điều thuộc về con người ấy thật không dễ dàng gì! Thậm chí khó khăn lắm chúng ta mới có thể thực hiện được. "Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi" nhưng điều làm nên sự khác biệt giữa mỗi người là cách họ chinh phục những tư tưởng, tình cảm tầm thường và dày công nuôi dưỡng những đức tính tốt đẹp như thế nào. Họ có quyết tâm muốn được biết về những điều mình chưa biết, tìm hiểu về bản chất ý nghĩa tồn tại của cuộc sống.