Hiểu thế nào câu "đời tám hoánh vẫn chưa xong"?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Câu này đơn giản nghĩa là "rất lâu rồi mà vẫn chưa xong".

Tám hoánh hay đời tám hoánh là khẩu ngữ trong dân gian, có nhiều giải thích tám hoánh cũng như 8 đời, nghĩa ra rất lâu rồi, còn vì sao là 8 mà ko phải 7 hay 9 thì chưa biết.

Và theo mình tìm hiểu thì Tám Hoánh là 1 địa chủ Nam Định, ăn chơi trác táng nên từ giàu có, sở hữu cả 1 tỉnh trở thành nghèo kiết xác, ko 1 mảnh đất. Ông này ở vào thời khoảng cuối TK 19.

Theo mình thì có lẽ câu chuyện này nó lý giải hợp lý hơn. Vì khẩu ngữ dân gian thường liên quan đến 1 ng nào đó có thể có thật hoặc hư cấu nhưng nó tạo 1 cái mốc rất lâu trc đây để mọi người ám chỉ sự lâu đời của 1 hành động. Nó cũng kiểu như đồ từ thời Napoleon (1769-1821), hay đồ từ đời cô Lựu đến giờ (vở cải lương đời cô Lựu (1936) là vở cải lương nổi tiếng nhất trước năm 1945). Hay gần đây là có lối nói Người tối cổ vậy.

Trả lời

Câu này đơn giản nghĩa là "rất lâu rồi mà vẫn chưa xong".

Tám hoánh hay đời tám hoánh là khẩu ngữ trong dân gian, có nhiều giải thích tám hoánh cũng như 8 đời, nghĩa ra rất lâu rồi, còn vì sao là 8 mà ko phải 7 hay 9 thì chưa biết.

Và theo mình tìm hiểu thì Tám Hoánh là 1 địa chủ Nam Định, ăn chơi trác táng nên từ giàu có, sở hữu cả 1 tỉnh trở thành nghèo kiết xác, ko 1 mảnh đất. Ông này ở vào thời khoảng cuối TK 19.

Theo mình thì có lẽ câu chuyện này nó lý giải hợp lý hơn. Vì khẩu ngữ dân gian thường liên quan đến 1 ng nào đó có thể có thật hoặc hư cấu nhưng nó tạo 1 cái mốc rất lâu trc đây để mọi người ám chỉ sự lâu đời của 1 hành động. Nó cũng kiểu như đồ từ thời Napoleon (1769-1821), hay đồ từ đời cô Lựu đến giờ (vở cải lương đời cô Lựu (1936) là vở cải lương nổi tiếng nhất trước năm 1945). Hay gần đây là có lối nói Người tối cổ vậy.

Đời tám hoánh có nghĩa là từ rất lâu rồi nên ở câu này ý nghĩa của nó nôm na là "Làm mãi (làm rất lâu rồi) mà vẫn chưa xong

ý mình là tại sao lại gọi là đời tám hoánh, đời tám hoánh là gì?

Làm mãi vẫn chưa xong