Vua cuối cùng của Việt Nam?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

,

lịch sử

Bảo Đại (chữ Hán: 保大 22 tháng 10 năm 1913 – 31 tháng 7 năm 1997), tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (阮福永瑞), là hoàng đế thứ 13 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam.

Trả lời

Bảo Đại (chữ Hán: 保大 22 tháng 10 năm 1913 – 31 tháng 7 năm 1997), tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (阮福永瑞), là hoàng đế thứ 13 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam.

Vua Bảo Đại 

Bảo Đại, tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (阮福永瑞), là hoàng đế thứ 13

Là Bảo Đại bạn nhé.