Học chữ Nôm có khó không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vô cùng khó nhưng rất thú vị. Tuy thời lượng số tiết học không nhiều nhưng nhờ có sự giảng dạy dễ hiểu cũng như tâm lý của các giảng viên mà bài học dễ vào vô cùng, từ đó đã có thể nắm được lý thuyết và đọc được nhiều văn bản chữ Nôm
Trả lời
Vô cùng khó nhưng rất thú vị. Tuy thời lượng số tiết học không nhiều nhưng nhờ có sự giảng dạy dễ hiểu cũng như tâm lý của các giảng viên mà bài học dễ vào vô cùng, từ đó đã có thể nắm được lý thuyết và đọc được nhiều văn bản chữ Nôm