Học hóa và làm việc trong ngành hóa có độc hại không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quan trọng là bảo vệ bản thân mình thôi. Giống như bác sĩ tiếp xúc với các bệnh nguy hiểm vẫn phải bảo vệ bản thân mình đấy thôi. ở các công ty hiện nay vấn đề đảm bảo an toàn lao động rất an toàn nên các bạn yên tâm về vấn đề này.
Trả lời
Quan trọng là bảo vệ bản thân mình thôi. Giống như bác sĩ tiếp xúc với các bệnh nguy hiểm vẫn phải bảo vệ bản thân mình đấy thôi. ở các công ty hiện nay vấn đề đảm bảo an toàn lao động rất an toàn nên các bạn yên tâm về vấn đề này.