Học ngành văn thư lưu trữ sau ra trường làm gì?

 1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Nhiều người còn không biết đến ngành này nhưng học ngành này ra không phải không có hay ít cơ hội việc làm. Đủ năng lực và kiến thức chuyên môn thì bạn hoàn toàn có cơ hội để phát triển. Với ngành này thì bạn có thể đảm nhận các công việc như: 

 • Làm việc tại bộ phận hành chính văn phòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên về lưu trữ sổ sách, hồ sơ. 
 • Thư ký hay trợ lí hành chính cho các cấp lãnh đạo và quản lí tại công ty doanh nghiệp. với các công việc như ên kế hoạch, lịch công tác, tổ chức lịch họp, hội nghị cho lãnh đạo.
 • Quản lý nhân sự: Chuyên tổ chức, điều hành, quản lý các nhân viên trong khu vực hoặc bộ phận văn phòng. Ví dụ như Chánh văn phòng, phó chánh văn phòng tại cơ quan hành chính Nhà nước, hay Phó phòng, Trưởng phòng hành chính tại cơ quan, doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Ngoài ra thì còn có một vị trí mà mình gọi là quốc dân:>. Đó là giảng viên tại các trường cao đẳng, trung cấp hay Đại học về đào tạo văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
Trả lời

Nhiều người còn không biết đến ngành này nhưng học ngành này ra không phải không có hay ít cơ hội việc làm. Đủ năng lực và kiến thức chuyên môn thì bạn hoàn toàn có cơ hội để phát triển. Với ngành này thì bạn có thể đảm nhận các công việc như: 

 • Làm việc tại bộ phận hành chính văn phòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên về lưu trữ sổ sách, hồ sơ. 
 • Thư ký hay trợ lí hành chính cho các cấp lãnh đạo và quản lí tại công ty doanh nghiệp. với các công việc như ên kế hoạch, lịch công tác, tổ chức lịch họp, hội nghị cho lãnh đạo.
 • Quản lý nhân sự: Chuyên tổ chức, điều hành, quản lý các nhân viên trong khu vực hoặc bộ phận văn phòng. Ví dụ như Chánh văn phòng, phó chánh văn phòng tại cơ quan hành chính Nhà nước, hay Phó phòng, Trưởng phòng hành chính tại cơ quan, doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Ngoài ra thì còn có một vị trí mà mình gọi là quốc dân:>. Đó là giảng viên tại các trường cao đẳng, trung cấp hay Đại học về đào tạo văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.