Học sinh có nên bổ sung thêm kiên thức lịch sử?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Tất nhiên có.

Dân ta phải biết sử ta.

Học sinh ko biết thì giờ ai biết?

Trả lời

Tất nhiên có.

Dân ta phải biết sử ta.

Học sinh ko biết thì giờ ai biết?

Học sinh trước hết cần nắm hết kiến thức lịch sử trong sách giáo khoa. Sau đó mới bổ sung thêm các phần lịch sử ko có hoặc có nhưng giản lược bớt trong sách giáo khoa. Sử trong sách còn chưa biết hết thì bổ sung ngoài nữa có khi lại gây lệch lạc suy nghĩ.