Lolita có phải là tác phẩm cổ xúy cho tệ nạn xã hội hay không?

  1. Sách

Từ khóa: 

chuyên lê khiết

,

lolita

,

vladimir nabokov

,

đánh giá tác phẩm

,

tác phẩm lolita

,

sách

Nếu bạn muốn nói đều nạn Ấu dâm thì đúng, đây là một quyển sách gây tranh cãi. Nhưng bên cạnh đó, nếu bạn thực sự đọc Lolita hay những tác phẩm khác của Nabokov thì sẽ thấy đây là một quyển sách thể hiện đỉnh cao nghệ thuật viết của ông. Cái cách Nabokov thả chữ, sắp xếp ngôn từ làm chúng ta có cảm giác như đang đọc thơ, từng lớp câu vần ẩn dụ đan cài lên nhau mãn nhãn, song hành với những tội ác, nhục dục trong tác phẩm. Văn chương là không biên giới.

Trả lời

Nếu bạn muốn nói đều nạn Ấu dâm thì đúng, đây là một quyển sách gây tranh cãi. Nhưng bên cạnh đó, nếu bạn thực sự đọc Lolita hay những tác phẩm khác của Nabokov thì sẽ thấy đây là một quyển sách thể hiện đỉnh cao nghệ thuật viết của ông. Cái cách Nabokov thả chữ, sắp xếp ngôn từ làm chúng ta có cảm giác như đang đọc thơ, từng lớp câu vần ẩn dụ đan cài lên nhau mãn nhãn, song hành với những tội ác, nhục dục trong tác phẩm. Văn chương là không biên giới.