Làm cách nào để thoát khỏi bệnh rối loạn lo âu và ám ảnh cưỡng chế ?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

chuyên lê khiết

,

tâm lý học

Nếu em đã được chẩn đoán mắc RLLA Và RLAACC thì em nên mô tả rõ các triệu chứng và quá trình dùng thuốc của mình để có lời tư vấn phù hợp. Đối với các rối loạn tâm thần thì việc sử dụng thuốc đơn thuần chỉ đạt 5-60‰hiệu quả. Còn lại là nhờ nỗ lực và lối sống của người bệnh em nhé!
Trả lời
Nếu em đã được chẩn đoán mắc RLLA Và RLAACC thì em nên mô tả rõ các triệu chứng và quá trình dùng thuốc của mình để có lời tư vấn phù hợp. Đối với các rối loạn tâm thần thì việc sử dụng thuốc đơn thuần chỉ đạt 5-60‰hiệu quả. Còn lại là nhờ nỗ lực và lối sống của người bệnh em nhé!
Chắc phải xem lại nguyên nhân mắc bệnh và có các biện pháp điều trị bằng tâm lí phù hợp.