Học thiết kế trang sức ở đâu?

  1. Hướng nghiệp

Không biết ở Hà Nội có trường tư nào đào tạo ngành thiết kế trang sức không nhỉ? Mình đang muốn tìm để học về ngành thiết kế trang sức.

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Bạn có thể bắt đầu với 1 vài khóa học thiết kế, làm đồ da. mình thấy có sẵn và khá rẻ

Trả lời

Bạn có thể bắt đầu với 1 vài khóa học thiết kế, làm đồ da. mình thấy có sẵn và khá rẻ