Học Văn mang lại những lợi ích gì cho chúng ta?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Học Văn mang rất nhiều những lợi ích, cụ thể học Văn mang lại cho chúng ta những lợi ích sau đây: - Ngữ văn không chỉ mở mang cho người học nhiều kiến thức về xã hội mà còn giúp cho chúng ta cải thiện được khả năng giao tiếp hàng ngày. - Văn học giúp chúng ta cảm nhận được những hình ảnh, âm thanh quen thuộc, gần gũi của cuộc sống. - Văn học giúp ta biết về nguồn cuội, gốc rễ. - Học văn giúp chúng ta biết đồng cảm với người khác. - Nhưng quan trọng nhất là nó dạy ta biết dung hòa 2 sự yêu ghét với nhau, giúp chúng ta có cái nhìn bao dung, bác ái.
Trả lời
Học Văn mang rất nhiều những lợi ích, cụ thể học Văn mang lại cho chúng ta những lợi ích sau đây: - Ngữ văn không chỉ mở mang cho người học nhiều kiến thức về xã hội mà còn giúp cho chúng ta cải thiện được khả năng giao tiếp hàng ngày. - Văn học giúp chúng ta cảm nhận được những hình ảnh, âm thanh quen thuộc, gần gũi của cuộc sống. - Văn học giúp ta biết về nguồn cuội, gốc rễ. - Học văn giúp chúng ta biết đồng cảm với người khác. - Nhưng quan trọng nhất là nó dạy ta biết dung hòa 2 sự yêu ghét với nhau, giúp chúng ta có cái nhìn bao dung, bác ái.