Viết đem lại những lợi ích gì cho bạn?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Phong cách sống

Từ khóa: 

kỹ năng viết

,

kỹ năng mềm

,

phong cách sống

Đối với tôi, viết là một cách vừa để truy hồi, vừa để phóng chiếu, và vừa để thoát ly.

Tính truy hồi của việc viết được thể hiện qua cách chúng ta cho phép quá khứ, hay đúng hơn là những gì đã xảy ra trong quá khứ được hiện diện, và trong một số trường hợp khi sự kiện đó gần như bị lãng quên, được tồn tại một lần nữa tại thời điểm này. Sự truy hồi, dưới nhiều điều kiện khác nhau, có thể có hoặc không có, hoặc ở một mức độ nào đó, sự chi phối và bóp méo dù mang tính xây dựng hay phá huỷ của những yếu tố hiện tại.

Tính phóng chiếu của việc viết được thể hiện qua cách chúng ta cho phép cái tôi, cái chủ quan cảm và thể hiện cái cảm đó đối với những yếu tố ngoại cảnh. Nó tạo ra những liên kết từ tầm thường đến bất thường, từ khả thi đến bất khả thi giữa cái tôi, cái chủ quan và cái khách quan, siêu khách quan.

Tính thoát ly, là tổng hoà của hai điều trên, được thể hiện qua cách (tâm trí) chúng ta thoát khỏi những gì mà (tâm trí) ta vốn tồn tại bên trong đó, như là những ký ức, là quá khứ, là những khái niệm vô thức cấu trúc nên nhận thức, là những sự kiện vốn tầm thường để trở nên phi thường.

Trả lời

Đối với tôi, viết là một cách vừa để truy hồi, vừa để phóng chiếu, và vừa để thoát ly.

Tính truy hồi của việc viết được thể hiện qua cách chúng ta cho phép quá khứ, hay đúng hơn là những gì đã xảy ra trong quá khứ được hiện diện, và trong một số trường hợp khi sự kiện đó gần như bị lãng quên, được tồn tại một lần nữa tại thời điểm này. Sự truy hồi, dưới nhiều điều kiện khác nhau, có thể có hoặc không có, hoặc ở một mức độ nào đó, sự chi phối và bóp méo dù mang tính xây dựng hay phá huỷ của những yếu tố hiện tại.

Tính phóng chiếu của việc viết được thể hiện qua cách chúng ta cho phép cái tôi, cái chủ quan cảm và thể hiện cái cảm đó đối với những yếu tố ngoại cảnh. Nó tạo ra những liên kết từ tầm thường đến bất thường, từ khả thi đến bất khả thi giữa cái tôi, cái chủ quan và cái khách quan, siêu khách quan.

Tính thoát ly, là tổng hoà của hai điều trên, được thể hiện qua cách (tâm trí) chúng ta thoát khỏi những gì mà (tâm trí) ta vốn tồn tại bên trong đó, như là những ký ức, là quá khứ, là những khái niệm vô thức cấu trúc nên nhận thức, là những sự kiện vốn tầm thường để trở nên phi thường.

Kỹ năng viết và việc rèn luyện viết mỗi ngày mang lại cho mình rất nhiều lợi ích:

  1. Rèn luyện tư duy một cách hệ thống, mạch lạc không lan man
  2. Giúp mình có nhiều ý tưởng và sáng tạo hơn
  3. Giúp ích cho công việc: Viết content là một trong những việc mình cần làm cho công việc hiện tại nên kỹ năng viết là vô cùng quan trọng
  4. Giải toả áp lực: Mỗi khi tâm trạng mình tệ mình thường trút những cảm xúc đó xuống tờ giấy thay vì đi tâm sự, kể nể với người khác
Viết giúp em nói được những điều em muốn nói nhưng không nói được. Ngoài ra, viết còn giúp em thư giãn và nâng cao kỹ năng viết

Với anh thì viết có tác dụng thư giãn và hệ thống lại những điều mình tâm đắc để chia sẻ cùng mọi người:)

Sự tập trung tại thời điểm hiện tại. Nó giúp tôi tách rời khỏi một tâm trí hỗn loạn và chạy theo dòng thời gian tâm lý của quá khứ và tương lai. Bởi vì tôi đang tập viết trị liệu trong chánh niệm. Ngoài ra còn nhiều tác dụng như rèn luyện tư duy...Mọi người nói hết cả rồi. 

Biết cách sắp xếp bố cục, chọn lọc từ ngữ, không lan man, dài dòng, khó hiểu. Ngoài ra, viết cũng giúp mình biết thêm được nhiều từ mới nữa, mới thấy được là tiếng Việt mình phong phú thật đấy ^^