Hồi nhỏ bạn đã bao giờ Bấm Chuông phá nhà hàng xóm chưa, có bị ăn đập không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Ối dồi ôi, tuổi thơ dữ dội của tôi, trưa nào cũng trốn ngủ trưa đi bấm hàng loạt chuông nhà hàng xóm cùng đồng bọn. May chưa lần nào bị tóm, mà bị tóm thì tôi cũng không sợ lắm vì tin rằng bố mẹ sẽ bảo kê tôi thôi =)))

Trả lời

Ối dồi ôi, tuổi thơ dữ dội của tôi, trưa nào cũng trốn ngủ trưa đi bấm hàng loạt chuông nhà hàng xóm cùng đồng bọn. May chưa lần nào bị tóm, mà bị tóm thì tôi cũng không sợ lắm vì tin rằng bố mẹ sẽ bảo kê tôi thôi =)))