Hỏi vui: Tại sao nền tảng của thiết kế ngành kỹ thuật là môn VẼ KỸ THUẬT?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức

,

designer

,

product design

,

product designer

,

kiến trúc sư

,

kiến thức chung

Thiết kế thì nằm trên giấy. Thực tế lại là 1 khối 3D. Nên nền tảng của thiết kế kỹ thuật đầu tiên phải là Hình học họa hình. Biết tư duy, hình dung, thể hiện 1 vật từ 1 khối lên 1 mặt phẳng 2D rồi lại chuyển thành 1 hình khối 3D hay là từ mẫu vẽ các mặt (bằng, đứng, cắt,...) rồi từ các mặt dựng thành hình chiếu. Lúc đó mới có thể thể hiện ý tưởng từ 3D thành 2D. Rồi nếu thi công thì biết để chuyển từ 2D thành 3D để thi công.

Còn Vẽ kỹ thuật là tiếp nối của Hình học họa hình. Phải biết quy ước chung để khi thể hiện ra thì ai khác biết vẽ kỹ thuật cũng có thể hiểu đuoẹc bản vẽ đó - gọi là "đọc bản vẽ". Bởi vậy, 2 môn trên là môn cơ bản mà dân kỹ thuật, nhất là trong cơ khí, xây dựng, kiến trúc và ngay cả những anh ko làm nhưng cũng có tiếp xúc bản vẽ kỹ thuật như Thẩm định, thẩm tra,... đều phải kinh qua.

Trả lời

Thiết kế thì nằm trên giấy. Thực tế lại là 1 khối 3D. Nên nền tảng của thiết kế kỹ thuật đầu tiên phải là Hình học họa hình. Biết tư duy, hình dung, thể hiện 1 vật từ 1 khối lên 1 mặt phẳng 2D rồi lại chuyển thành 1 hình khối 3D hay là từ mẫu vẽ các mặt (bằng, đứng, cắt,...) rồi từ các mặt dựng thành hình chiếu. Lúc đó mới có thể thể hiện ý tưởng từ 3D thành 2D. Rồi nếu thi công thì biết để chuyển từ 2D thành 3D để thi công.

Còn Vẽ kỹ thuật là tiếp nối của Hình học họa hình. Phải biết quy ước chung để khi thể hiện ra thì ai khác biết vẽ kỹ thuật cũng có thể hiểu đuoẹc bản vẽ đó - gọi là "đọc bản vẽ". Bởi vậy, 2 môn trên là môn cơ bản mà dân kỹ thuật, nhất là trong cơ khí, xây dựng, kiến trúc và ngay cả những anh ko làm nhưng cũng có tiếp xúc bản vẽ kỹ thuật như Thẩm định, thẩm tra,... đều phải kinh qua.

Cần có thẩm mỹ