1. Hướng nghiệp

Hướng phát triển (chuyên sâu) khi học về Circular Economy?

Anh chị nào đang làm/ hoạt động trong mảng Circular Economy có thể tư vấn cho em hướng phát triển (chuyên sâu) khi học về mảng này được không ạ?

Từ khóa: circular economy, thấu ngành hiểu nghề, Hướng nghiệp
Không biết circular economy là gì? :((

Trả lời

Không biết circular economy là gì? :((
Thua