[Infographic]Khi yếu tố "Artist" và "Scientist" cùng kết hợp trong lĩnh vực Marketing?

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Marketing được xem là bộ mặt và cũng là chìa khóa quyết định thành công của mô hình kinh doanh trực tuyến. Bên cạnh việc Marketing vốn được xem là một công việc đòi hỏi nhiều tính sang tạo, những ý tưởng, cách tiếp cận mới lạ như vấn đề của “nghệ thuật”, Marketing còn có một góc khác nổi trội hơn, đó là performance marketing, là một công việc dựa vào rất nhiều số liệu để đảm bảo một đồng mình bỏ ra thì sẽ thu lại được những gì. Vì thế, sự kết hợp giữa hai góc độ này trong Marketing như là sự kết hợp giữa "Nghệ thuật" và "Khoa học".

Môi trường marketing sẽ không cho bạn cơ hội trì trệ hay “cũ kỹ”. Sự kết hợp giữa yếu tố Nghệ thuật và Khoa học phần nào giúp nâng hiệu quả của Marketing lên một tầm cao mới.

Từ khóa: marketing, social marketing, Marketing