IQ có thay đổi theo thời gian không?

  1. Khoa học

IQ lúc lớn có thể tăng hoặc giảm so với lúc bé được không?

Từ khóa: 

iq

,

khoa học

Bạn tham khảo bài báo này xem

Trả lời

Bạn tham khảo bài báo này xem

Nó còn tùy vào việc bạn có học 0 và phần quan trọng nhất là trí nhớ nếu cả 2 đều tốt thì trí tuệ cũng tăng lên, lúc già trí nhớ giảm đi trí tuệ cũng giảm đi.