1. Kiến thức chung

Khái niệm Công an và Cảnh sát có gì khác nhau ?

Có ai hiểu rõ 2 khái niệm này không ạ ?
Từ khóa: khái niệm, công an, cảnh sát, kiến thức chung

"Công an" hay " Cảnh sát" là 2 cách gọi mà mọi người thường dùng để chỉ những người làm công tác đảm bảo an toàn xã hội, trật tự kỷ cương, lợi ích quốc gia....

Công an bao gồm 2 lực lượng chính là "An ninh" và "Cảnh sát". Vậy nên có thể nói "Công an" mang nghĩa chung hơn, còn "Cảnh sát" chỉ là một bộ phận của "Công an".

"An ninh" bao gồm những người làm về mảng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và làm thất bại các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia của các thế lực trong và ngoài nước. Hoạt động tình báo, hoạt động và phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, thông tin. Ngoài ra, lực lượng này còn có nhiệm vụ thực hiện quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và người Việt định cư ở nước ngoài, quản lý và bảo vệ anh ninh quốc gia ở biên giới cửa khẩu theo quy định của Pháp luật. Đây được coi là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận an ninh quốc gia.

"Cảnh sát" là lực lượng chuyên về mảng bảo vệ trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội trong nước, phát hiện nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm và kiến nghị biện pháp khắc phục tham gia giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Trả lời

"Công an" hay " Cảnh sát" là 2 cách gọi mà mọi người thường dùng để chỉ những người làm công tác đảm bảo an toàn xã hội, trật tự kỷ cương, lợi ích quốc gia....

Công an bao gồm 2 lực lượng chính là "An ninh" và "Cảnh sát". Vậy nên có thể nói "Công an" mang nghĩa chung hơn, còn "Cảnh sát" chỉ là một bộ phận của "Công an".

"An ninh" bao gồm những người làm về mảng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và làm thất bại các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia của các thế lực trong và ngoài nước. Hoạt động tình báo, hoạt động và phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, thông tin. Ngoài ra, lực lượng này còn có nhiệm vụ thực hiện quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và người Việt định cư ở nước ngoài, quản lý và bảo vệ anh ninh quốc gia ở biên giới cửa khẩu theo quy định của Pháp luật. Đây được coi là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận an ninh quốc gia.

"Cảnh sát" là lực lượng chuyên về mảng bảo vệ trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội trong nước, phát hiện nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm và kiến nghị biện pháp khắc phục tham gia giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Công An bao gồm 3 lực lượng : An Ninh, Cảnh sát và Công an xã.

Trong đó thì:

  • Lực lượng An Ninh đảm nhiệm vấn đề  phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, từ các thế lực trong và ngoài nước.
  • Cảnh sát thì bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phát hiện , phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trong nước.


Như vậy thì khái niệm "Công an" lớn hơn và có bao gồm "Cảnh sát"