Khái niệm về Ý thức,nhận thức và làm sao phân biệt được chúng?

  1. Triết học

  2. Tâm lý học

Từ khóa: 

triết học

,

tâm lý học

Trước đây mình có trả lời câu này rồi nè:

Điểm khác biệt lớn nhất của hai khái niệm này là:

  • Nhận thức là những gì do con người học tập qua nhiều kênh thông tin khác nhau.
  • Ý thức là cái tự có, vốn có của bản thân mỗi con người, được hiểu theo chiều hướng tâm linh nhiều hơn.

Dựa vào bản chất sự khác biệt này có thể phân biệt chúng rồi. 

Trả lời

Trước đây mình có trả lời câu này rồi nè:

Điểm khác biệt lớn nhất của hai khái niệm này là:

  • Nhận thức là những gì do con người học tập qua nhiều kênh thông tin khác nhau.
  • Ý thức là cái tự có, vốn có của bản thân mỗi con người, được hiểu theo chiều hướng tâm linh nhiều hơn.

Dựa vào bản chất sự khác biệt này có thể phân biệt chúng rồi. 

Ý thức xuất phát từ bản năng
Nhận thức xuất phát từ bài học
Ý thức như trách nhiệm vậy đó. Khi chúng ta làm việc gì cần có ý thức được hành động đang xảy ra và nếu đã xảy ra thì cần ý thức nên tránh
Nhận thức là nhìn nhận được cái vấn đề nào đó một cách khách quan. Xem xem vấn đề có cần giải quyết. Thái độ và hành động đi đôi song hành với nhau. Thì mới có hướng đi đúng