1. Kỹ năng mềm

Khi đi phỏng vấn, tâm thế của bạn là người "xin việc" hay người "thương lượng trao đổi"?

Mình cực kỳ không thích từ "xin việc", mình thường dùng là "tìm hiểu lẫn nhau" :D

Mình nghĩ mỗi cá nhân đều có những giá trị riêng và họ bán những dịch vụ đó, còn người tuyển dụng là người có nhu cầu và những yêu cầu  riêng biệt. Nếu dịch vụ đáp ứng được nhu cầu và được chi trả phù hợp thì hợp tác, đến khi không còn phù hợp nữa thì ngưng hợp đồng thôi.


Từ khóa: phỏng vấn, kỹ năng mềm

Với tư thế là sinh viên mới ra trường thì khá ít bạn đứng ở thế tìm việc.

Ở những công ty bạn có thể đứng ở tâm thế tìm hiểu nhưng cũng sẽ có những công ty bạn lại là xin việc. 

Nó tùy thuộc vào kinh nghiệm hay giá trị của bạn trong lĩnh vực đó thôi (thêm bản lĩnh cá nhân nữa hoặc như bạn đã có job rồi hay bạn còn đang thất nghiệp)

Trả lời

Với tư thế là sinh viên mới ra trường thì khá ít bạn đứng ở thế tìm việc.

Ở những công ty bạn có thể đứng ở tâm thế tìm hiểu nhưng cũng sẽ có những công ty bạn lại là xin việc. 

Nó tùy thuộc vào kinh nghiệm hay giá trị của bạn trong lĩnh vực đó thôi (thêm bản lĩnh cá nhân nữa hoặc như bạn đã có job rồi hay bạn còn đang thất nghiệp)

Mình vừa hôm qua đi phỏng vấn xong, và fail :v Nhưng thái độ của người phỏng vấn mình làm mình có cảm giác như đang "thương lượng trao đổi" còn lần phỏng vấn trước thì làm mình có cảm giác là đi "xin việc". Thì đúng là mình đi xin việc thật nên làm mình có cảm giác như nào là cũng do người ta một phần :v.