Khi nào bạn cảm thấy tách biệt với mọi người vậy?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tách biệt

,

tâm sự cuộc sống

Lúc nào chả tách biệt. Chả ai hiểu mình cả.

Trả lời

Lúc nào chả tách biệt. Chả ai hiểu mình cả.