Khi nào nên từ bỏ một người?

Từ khóa: tình yêu, từ bỏ, Tình yêu

Crush có người yêu =)))))

Trả lời

Crush có người yêu =)))))

Khi cậu ấy hết yêu mình chúng ta nên từ bỏ không người tới sau sẽ nghĩ bạn cướp ny của họ.Tôi hiểu vì tôi cũng đã trải qua.

Gom đủ thất vọng thì tự biết dừng lại thôi

Khi họ cho bạn sự thất vọng, sự khinh bỉ, và ko dc tôn trọng

Đó là lúc cần yêu thương bản thân nhiều hơn thay vì lúc nào cũng trông ngóng người khác. Đôi khi từ bỏ chính là cách tháo gỡ nút thắt hoàn hảo nhất!