Khi nhà tuyển dụng hỏi lý do bị sa thải, nên trả lời thế nào?

  1. Kỹ năng mềm

Em chuẩn bị apply vào một công ty Tài chính có trụ sở ở Milan và chi nhánh ở Quận 3 (TP. Hồ Chí Minh). Chuyện là trước đó em bị sa thải do có sự cố với đồng nghiệp cũ. Em muốn hỏi anh/chị ở đây ai đã từng có kinh nghiệm trong chuyện tuyển dụng giải đáp em thắc mắc câu này với. Em thật sự muốn làm ở đây nhưng lại không biết giải quyết thế nào.
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Sự cố với đồng nghiệp cũ cụ thể là trong khía cạnh nào bạn? Là do vấn đề về công việc, hay vấn đề cá nhân (2 người khắc khẩu nhau, ghét nhau, có mối quan hệ không tốt cho dù là ngoài công việc)? Tùy lí do mà mình nghĩ bạn có thể có những cách giải thích khác nhau trước nhà tuyển dụng. Đồng ý là nhà tuyển dụng luôn thích sự trung thực, nhưng với những vấn đề quá nhạy cảm, vd như khía cạnh các mối quan hệ cá nhân, thì ta cũng nên khéo léo chút.

Trả lời

Sự cố với đồng nghiệp cũ cụ thể là trong khía cạnh nào bạn? Là do vấn đề về công việc, hay vấn đề cá nhân (2 người khắc khẩu nhau, ghét nhau, có mối quan hệ không tốt cho dù là ngoài công việc)? Tùy lí do mà mình nghĩ bạn có thể có những cách giải thích khác nhau trước nhà tuyển dụng. Đồng ý là nhà tuyển dụng luôn thích sự trung thực, nhưng với những vấn đề quá nhạy cảm, vd như khía cạnh các mối quan hệ cá nhân, thì ta cũng nên khéo léo chút.

Mình có gặp một case tương tự nhưng không biết có giống của bạn không.

Ứng viên của mình đang làm rất tốt nhưng HRM rồi Finance mới về là một team với nhau và không thích chị ý. Nguyên nhân là chị ý trong cuộc họp hay đặt câu hỏi, tranh luận lại với các bộ phận kia, nhiều lần còn báo cáo lên vùng. Rồi HRM muốn cho chị ý nghỉ mà không được vì performance của chị ý đang rất tốt nên đành thương lượng đền bù để chị ý chấp nhận nghỉ. Người ngoài sẽ cho rằng chị ý bị "manage out" cho nghỉ việc nhưng ai hiểu câu chuyện sẽ không nghĩ như vậy.


Bị sa thải trong trường hợp của bạn là gì? Bạn có thể cho biết thêm thông tin về "sự cố với đồng nghiệp" mà bạn gặp phải không?

Hãy nói những gì thật nhất "Tôi bị sa thải vì lý do...". Mình nghĩ khi bạn thật với câu chuyện của bạn, chính là con người thật, nếu có lỡ ko đc nhận thì thì tìm cơ hội khác.DÙ bạn đúng hay sai, thì bạn là ngươi can đảm.

Mình xin chia sẻ ý kiến