Khó khăn có khiến bạn chùn bước.?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Vợ mình có cho mình một câu khá hay: "Có áp lực mới tạo ra được kim cương". Khó khăn nếu nó nằm trong lộ trình bạn liệu trước thì cứ thẳng tiến để vượt qua. Nếu nó không phải vậy, thì bạn xem lại mục tiêu của mình.

Trả lời

Vợ mình có cho mình một câu khá hay: "Có áp lực mới tạo ra được kim cương". Khó khăn nếu nó nằm trong lộ trình bạn liệu trước thì cứ thẳng tiến để vượt qua. Nếu nó không phải vậy, thì bạn xem lại mục tiêu của mình.