Kế hoạch trong tương lai của bạn ai quyết định cho bạn.?

  1. Kỹ năng mềm

Ba mẹ hay chị em. Hay là bạn
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Mọi người trong gia đih, thầy cô, ban bè đều có thể góp ý, định hướng cho bạn, nhưng người quyết định cuối cùng là bạn
Trả lời
Mọi người trong gia đih, thầy cô, ban bè đều có thể góp ý, định hướng cho bạn, nhưng người quyết định cuối cùng là bạn
Mình tự quyết thôi mong không mong chờ ai
Tự bản thân mình phải quyết định
Bản thân
Bố mẹ, thầy cô, bạn bè, xu hướng xã hội là những yếu tố định hướng. Còn quyết định là do mình chứ.
Mình phải tự quyết định vì đó là tương lai của mình mà. Cũng cần lắng nghe những lời khuyên từ người thân để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.