Khoa học ra đời có phải là sự phủ định của tôn giáo?

  1. Khoa học

Khi khoa học ngày càng phát triển, càng ngày càng nhiều những sự vật hiện tượng được lý giải. Liệu rằng sự ra đời và phát triển của khoa học có phải là dấu hiệu của cái chết dần dần dành cho tôn giáo ?

Từ khóa: 

tôn giáo

,

khoa học

,

khoa học

Đúng mà cũng ko đúng.

Từ lúc con người xuất hiện cho đến nay, đã có rất rất nhiều tôn giáo và tín ngưỡng xuất hiện. Từ thờ động vật, đến mấy hòn đá, đến thờ thần lửa, thần sông, thần bão, thần mặt trời, thần sét, thần chiến tranh... Các tôn giáo, tín ngưỡng trên phát triển và tồn tại cho đến khi người ta tìm ra được bản chất vật lý của các sự vật hiện tượng đó, nó ko còn là cái gì đấy bí ẩn, thần thánh cao siêu nữa, khi đó các tôn giáo/ tín ngưỡng này dần biến mất.

Tuy nhiên, hiểu biết của con người luôn luôn bị giới hạn bởi khả năng quan sát. Khi con ếch bò ra khỏi cái miệng giếng của nó thì nó sẽ lại thấy một cái miệng giếng to hơn thôi. Các tôn giáo/ tín ngưỡng mới sẽ lại ra đời dựa trên những thứ mà con người chưa tìm ra được bản chất/ chưa làm chủ được. Quá trình này đã lặp lại rất nhiều lần cho đến hiện tại. Và sẽ còn lặp lại cho đến khi con người hiểu được tất cả quy luật vận động của vũ trụ, mà ngày đấy thì chắc còn xa lắm.

Trả lời

Đúng mà cũng ko đúng.

Từ lúc con người xuất hiện cho đến nay, đã có rất rất nhiều tôn giáo và tín ngưỡng xuất hiện. Từ thờ động vật, đến mấy hòn đá, đến thờ thần lửa, thần sông, thần bão, thần mặt trời, thần sét, thần chiến tranh... Các tôn giáo, tín ngưỡng trên phát triển và tồn tại cho đến khi người ta tìm ra được bản chất vật lý của các sự vật hiện tượng đó, nó ko còn là cái gì đấy bí ẩn, thần thánh cao siêu nữa, khi đó các tôn giáo/ tín ngưỡng này dần biến mất.

Tuy nhiên, hiểu biết của con người luôn luôn bị giới hạn bởi khả năng quan sát. Khi con ếch bò ra khỏi cái miệng giếng của nó thì nó sẽ lại thấy một cái miệng giếng to hơn thôi. Các tôn giáo/ tín ngưỡng mới sẽ lại ra đời dựa trên những thứ mà con người chưa tìm ra được bản chất/ chưa làm chủ được. Quá trình này đã lặp lại rất nhiều lần cho đến hiện tại. Và sẽ còn lặp lại cho đến khi con người hiểu được tất cả quy luật vận động của vũ trụ, mà ngày đấy thì chắc còn xa lắm.

Ko sao cả cái này người ta ko dùng thì lại có cái khác ây mà