Không là Đoàn Viên nhưng phải đóng tiền?

  1. Giáo dục

Ai trong Đoàn Thanh Niên giải thích giúp mình với. Hồi cấp 3 mình học có tham gia Đoàn TN nhưng khi lên học CĐ thì mình có rút sổ Đoàn tại trường cũ. Nhưng trường CĐ hiện tại mình không nộp sổ Đoàn vào vì thấy không phù hợp với môi trường này. Nhưng mình lại bị đòi đóng 96k tiền lệ phí Đoàn. (Bí thư nói là bắt buộc đóng lệ phí này). Và còn nói không vào Đoàn TN không được ra trường. Vậy là bản thân mình học sai hả mn. Mình nhờ là Các trường xét tốt nghiệp thì đâu liên quan gì đến Đoàn TN này đâu đúng không mọi người.....

Mọi người giải thích giúp mình vớii

SOS

Từ khóa: 

trường học

,

tin nóng

,

giáo dục

1. Theo như bạn nói thì bạn đã vào Đoàn. Khi đã vào Đoàn rồi muốn ra khỏi Đoàn để ko phải đóng Đoàn phí thì có 2 cách:

  • Làm lễ trưởng thành đoàn, hoặc thường là quá tuổi thì người ta coi như là auto đã làm lễ trưởng thành đoàn.
  • Viết đơn xin ra khỏi Đoàn, nộp cho BCH Đoàn ở nơi bạn sinh hoạt Đoàn, được duyệt, và nộp lại sổ Đoàn.
  • Bạn vẫn còn giữ sổ Đoàn, chỉ là ko nộp sổ, nghĩa là bạn vẫn còn ở trong Đoàn.

2. Khi bạn vào đại học hay cđ, theo điều lệ Đoàn thì bạn phải chuyển sinh hoạt về trường. Sau khi chuyển rồi, bạn muốn xin ra khỏi Đoàn, hay muốn chuyển sinh hoạt về địa phương nơi cư trú thì có thể làm đơn gửi BCH đoàn trường và đợi duyệt. Ngoài ra, nếu bạn chơi lầy ko nộp sổ đoàn, ko nộp đoàn phí thì BCH đoàn trường có thể khai trừ bạn ra khỏi đoàn luôn.

3. Việc xin ra/bị khai trừ ko ảnh hưởng gì đến việc bạn có đc đi học hay đc ra trường hay ko, ko có quy định bắt buộc sinh viên đh/cđ phải là đoàn viên, thằng lớp trưởng của bạn nó chém đấy. Tuy nhiên việc này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến điểm số của bạn vì bạn sẽ ko được xét các thứ liên quan đến phong trào thanh niên ở trường (thường là điểm rèn luyện gì đó).

4. Trong thời gian đợi xin ra khỏi Đoàn/chuyển sinh hoạt/bị khai trừ thì bạn vẫn phải đóng Đoàn phí cho trường nhé. Bạn ko đóng người ta sẽ tính nợ, và còn nợ tiền thì trường sẽ ko cho bạn ra trường đâu =)). Trước khi nhận bằng ra trường sẽ luôn có 1 bước xác nhận là bạn ko còn nợ gì ở trường nữa, bạn còn nợ mà chưa trả trường sẽ treo bằng của bạn đến khi bạn đóng bù đủ tiền.

Trả lời

1. Theo như bạn nói thì bạn đã vào Đoàn. Khi đã vào Đoàn rồi muốn ra khỏi Đoàn để ko phải đóng Đoàn phí thì có 2 cách:

  • Làm lễ trưởng thành đoàn, hoặc thường là quá tuổi thì người ta coi như là auto đã làm lễ trưởng thành đoàn.
  • Viết đơn xin ra khỏi Đoàn, nộp cho BCH Đoàn ở nơi bạn sinh hoạt Đoàn, được duyệt, và nộp lại sổ Đoàn.
  • Bạn vẫn còn giữ sổ Đoàn, chỉ là ko nộp sổ, nghĩa là bạn vẫn còn ở trong Đoàn.

2. Khi bạn vào đại học hay cđ, theo điều lệ Đoàn thì bạn phải chuyển sinh hoạt về trường. Sau khi chuyển rồi, bạn muốn xin ra khỏi Đoàn, hay muốn chuyển sinh hoạt về địa phương nơi cư trú thì có thể làm đơn gửi BCH đoàn trường và đợi duyệt. Ngoài ra, nếu bạn chơi lầy ko nộp sổ đoàn, ko nộp đoàn phí thì BCH đoàn trường có thể khai trừ bạn ra khỏi đoàn luôn.

3. Việc xin ra/bị khai trừ ko ảnh hưởng gì đến việc bạn có đc đi học hay đc ra trường hay ko, ko có quy định bắt buộc sinh viên đh/cđ phải là đoàn viên, thằng lớp trưởng của bạn nó chém đấy. Tuy nhiên việc này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến điểm số của bạn vì bạn sẽ ko được xét các thứ liên quan đến phong trào thanh niên ở trường (thường là điểm rèn luyện gì đó).

4. Trong thời gian đợi xin ra khỏi Đoàn/chuyển sinh hoạt/bị khai trừ thì bạn vẫn phải đóng Đoàn phí cho trường nhé. Bạn ko đóng người ta sẽ tính nợ, và còn nợ tiền thì trường sẽ ko cho bạn ra trường đâu =)). Trước khi nhận bằng ra trường sẽ luôn có 1 bước xác nhận là bạn ko còn nợ gì ở trường nữa, bạn còn nợ mà chưa trả trường sẽ treo bằng của bạn đến khi bạn đóng bù đủ tiền.