Học ngành quản lý năng lượng thì có thể đi làm thêm những công việc gì?

  1. Hướng nghiệp

Em vừa thi đại học xong. Kết quả trái lại với những gì em mong muốn...e trượt mất nv đầu của mình. Em đỗ nv sau là ngành quản lí năng lượng của bkhn. Thật sự e đang rất mất định hướng về tương lai. Mn có thể chí giúp em 1 công việc làm thêm hoặc 1 công việc có thể làm không yêu cầu bằng cấp đúng ngành có thể đi làm ngay từ năm 1 được không ạ.

Hơi lủng củng mong mn thông cảm. Em cảm ơn mn

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Mình rất khuyến khích việc sinh viên đi thực tập hoặc làm thêm. Tuy vậy mình nghĩ bạn nên đi làm từ hè năm thứ nhất tới năm thứ 2. Việc học ở trên đại học sẽ vô cùng khác cách học của cấp 3. Khối lượng phải học sẽ lớn hơn rất nhiều. Chưa kể bạn còn phải thay đổi môi trường sống, sinh hoạt, làm quen bạn bè mới... Do đó nên ưu tiên năm thứ nhất tập trung học tập để có thể đảm bảo việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này. Sau khi đảm bảo rằng mình có thể học tốt thì mới tính đến chuyện học, làm thêm những thứ mới. 

Đấy là trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế bình thường. Nếu bạn đặc biệt khó khăn về kinh tế thì sẽ phải làm thêm ngay. Hiện tại có khá nhiều công việc dành cho sinh viên như gia sư, chạy grab, chạy bàn, trông cửa hàng, làm content... bạn yên tâm sẽ có rất nhiều cách bước vào cuộc sống nhé.

Trả lời

Mình rất khuyến khích việc sinh viên đi thực tập hoặc làm thêm. Tuy vậy mình nghĩ bạn nên đi làm từ hè năm thứ nhất tới năm thứ 2. Việc học ở trên đại học sẽ vô cùng khác cách học của cấp 3. Khối lượng phải học sẽ lớn hơn rất nhiều. Chưa kể bạn còn phải thay đổi môi trường sống, sinh hoạt, làm quen bạn bè mới... Do đó nên ưu tiên năm thứ nhất tập trung học tập để có thể đảm bảo việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này. Sau khi đảm bảo rằng mình có thể học tốt thì mới tính đến chuyện học, làm thêm những thứ mới. 

Đấy là trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế bình thường. Nếu bạn đặc biệt khó khăn về kinh tế thì sẽ phải làm thêm ngay. Hiện tại có khá nhiều công việc dành cho sinh viên như gia sư, chạy grab, chạy bàn, trông cửa hàng, làm content... bạn yên tâm sẽ có rất nhiều cách bước vào cuộc sống nhé.