Đi học đại học gần nhà là cảm giác như thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình cũng học Đại học gần nhà. Việc học gần nhà giúp mình tiết kiệm thời gian đi lại và mình dùng thời gian đó để làm công tác lớp. Vì các bạn nhà ở xa thường khó ở trường, lên khoa để lo việc giấy tờ thường xuyên.

Mình nghĩ đi học gần nhà cũng có mặt tích cực đó là sẽ giúp bản thân sinh hoạt có nền nếp, lành mạnh hơn. Nhưng dĩ nhiên sẽ có đôi lúc cảm thấy hơi chán khi phải về nhà sớm trong khi bạn bè vẫn đang liên hoan tưng bừng.

Trả lời

Mình cũng học Đại học gần nhà. Việc học gần nhà giúp mình tiết kiệm thời gian đi lại và mình dùng thời gian đó để làm công tác lớp. Vì các bạn nhà ở xa thường khó ở trường, lên khoa để lo việc giấy tờ thường xuyên.

Mình nghĩ đi học gần nhà cũng có mặt tích cực đó là sẽ giúp bản thân sinh hoạt có nền nếp, lành mạnh hơn. Nhưng dĩ nhiên sẽ có đôi lúc cảm thấy hơi chán khi phải về nhà sớm trong khi bạn bè vẫn đang liên hoan tưng bừng.