Nhân tướng học có giúp con người ta nhìn ra được vận mệnh của mình?

  1. Tâm linh

  2. Nhân tướng học

Từ khóa: 

tâm linh

,

nhân tướng học

Nhân sinh vốn là tồn tại không thể biết ngày mai điều gì sẽ sảy đến với mình. Vậy nên nhân tướng học cũng chỉ dùng để tham khảo thôi, kể cả Tử vi, Tướng số,....... Không có thể biết được ngày mai sẽ sảy đến điều gì, một giờ sau sảy ra điều gì. Song có một thực tế là con người luôn muốn biết về tương lai của bản thân mình. Lý do là gì? Nhiều kẻ lấy triết học mà lý giải, có kẻ lấy trí tuệ của mình mà lý giải.... Nhưng chúng cũng không thể biết được chính xác là gì. Vậy nên họ đi nhờ thầy bói, đồng cốt, nhà ngoại cảm....Nhưng chính thầy bói, đồng cốt, nhà ngoại cảm lại chẳng biết điều gì sảy đến với mình? thì sao biết tương lai của người khác? Ngày nay, lắm kẻ tự cho mình là hiểu biết, được khai mở Tâm Linh mà dụ dỗ nhiều người, song sự cuối cùng của nó là thế nào, nó cũng chẳng thể biết được. 

Trả lời

Nhân sinh vốn là tồn tại không thể biết ngày mai điều gì sẽ sảy đến với mình. Vậy nên nhân tướng học cũng chỉ dùng để tham khảo thôi, kể cả Tử vi, Tướng số,....... Không có thể biết được ngày mai sẽ sảy đến điều gì, một giờ sau sảy ra điều gì. Song có một thực tế là con người luôn muốn biết về tương lai của bản thân mình. Lý do là gì? Nhiều kẻ lấy triết học mà lý giải, có kẻ lấy trí tuệ của mình mà lý giải.... Nhưng chúng cũng không thể biết được chính xác là gì. Vậy nên họ đi nhờ thầy bói, đồng cốt, nhà ngoại cảm....Nhưng chính thầy bói, đồng cốt, nhà ngoại cảm lại chẳng biết điều gì sảy đến với mình? thì sao biết tương lai của người khác? Ngày nay, lắm kẻ tự cho mình là hiểu biết, được khai mở Tâm Linh mà dụ dỗ nhiều người, song sự cuối cùng của nó là thế nào, nó cũng chẳng thể biết được.