Ko học 1 môn nào đó có hại j ko?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

bạn đang là học sinh hay sao

Trả lời

bạn đang là học sinh hay sao

Mình nghĩ nếu lửng lơ, không đặt vào một tình huống nào cụ thể thì sẽ không có hại. Nhưng nếu đặt vào bối cảnh cụ thể như thi cử, cạnh tranh, mưu sinh, tìm kiếm cơ hội thì sẽ xuất hiện sự bất lợi.