Kỹ năng xử lý im lặng trong công tác xã hội là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khi làm việc với thân chủ, có nhiều lúc không khí rơi vào trạng thái im lặng, khi đó, bằng kỹ năng của mình, nhân viên xã hội cần xử lý sự im lặng. Để xử lý sự im lặng, trước hết nhân vật xã hội cần tìm hiểu ý nghĩa của sự im lặng là gì? Và nguyên nhân của sự im lặng. Dưới đây là một số ý nghĩa của sự im lặng: thân chủ không có gì để nói, đầu óc họ đang trống rỗng thân chủ không biết bày tỏ như thế nào, họ cảm thấy khó khăn khi nói về vấn đề đó thân chủ không muốn nói vì có thể điều đó làm tổn thương họ; hoặc sợ nhân viên xã hội hiểu lầm; cảm giác không an toàn, nghi ngờ người giúp đỡ…Tính cách thân chủ là người kín đáo, thích nghe hơn là nói, họ chờ nhân viên xã hội nói im lặng để suy nghĩ thêm im lặng để thư giãn, làm dịu cảm xúc. Sau khi xác định được ý nghĩa của sự im lặng, ta sẽ có cách xử lý nó: Cho phép thân chủ im lặng trong một khoảng thời gian nhất định ( không quá dài, thường chỉ 30 giây) tùy vào cảm nhận của nhân viên xã hội về sự im lặng đó. Bày tỏ sự cảm thông với sự im lặng đó. Khuyến khích thân chủ nói ra vấn đề của họ và cảm xúc hiện tại của họ. Cho thân chủ thấy nhân viên xã hội muốn giúp đỡ họ khi nào họ muốn Nói về sự bảo mật thông tin
Trả lời
Khi làm việc với thân chủ, có nhiều lúc không khí rơi vào trạng thái im lặng, khi đó, bằng kỹ năng của mình, nhân viên xã hội cần xử lý sự im lặng. Để xử lý sự im lặng, trước hết nhân vật xã hội cần tìm hiểu ý nghĩa của sự im lặng là gì? Và nguyên nhân của sự im lặng. Dưới đây là một số ý nghĩa của sự im lặng: thân chủ không có gì để nói, đầu óc họ đang trống rỗng thân chủ không biết bày tỏ như thế nào, họ cảm thấy khó khăn khi nói về vấn đề đó thân chủ không muốn nói vì có thể điều đó làm tổn thương họ; hoặc sợ nhân viên xã hội hiểu lầm; cảm giác không an toàn, nghi ngờ người giúp đỡ…Tính cách thân chủ là người kín đáo, thích nghe hơn là nói, họ chờ nhân viên xã hội nói im lặng để suy nghĩ thêm im lặng để thư giãn, làm dịu cảm xúc. Sau khi xác định được ý nghĩa của sự im lặng, ta sẽ có cách xử lý nó: Cho phép thân chủ im lặng trong một khoảng thời gian nhất định ( không quá dài, thường chỉ 30 giây) tùy vào cảm nhận của nhân viên xã hội về sự im lặng đó. Bày tỏ sự cảm thông với sự im lặng đó. Khuyến khích thân chủ nói ra vấn đề của họ và cảm xúc hiện tại của họ. Cho thân chủ thấy nhân viên xã hội muốn giúp đỡ họ khi nào họ muốn Nói về sự bảo mật thông tin