Là bạn nhưng muốn chỉ chơi với một mình mình thì có sao không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bình thường á. Mình cũng hay có ý muốn như thế. Mình hay làm nũng với bạn mình lắm và chỉ muốn ẻm chơi thân với mình thôi. Nhưng đó cũng chỉ là ý muốn trong lòng thôi chứ mình biết làm sao mình có thể làm như thế với bạn í được. Vì mình rất quý bạn nên mình cũng mong có người quý bạn như mình ấy. Mình nghĩ có lẽ do bạn rất quý bạn kia nên mới có suy nghĩ như thế, nhưng mong bạn cố gắng nghĩ thoáng hơn nha, nếu mình đủ quan trọng với bạn ấy thì dù có nhiều bạn hơn nữa thì mình vẫn là người quan trọng thôi.

(nhưng có một thời gian mình ghét người khác kết bạn với bạn ấy thật, nhưng sau đó tự nghĩ thông thôi)

Trả lời

Bình thường á. Mình cũng hay có ý muốn như thế. Mình hay làm nũng với bạn mình lắm và chỉ muốn ẻm chơi thân với mình thôi. Nhưng đó cũng chỉ là ý muốn trong lòng thôi chứ mình biết làm sao mình có thể làm như thế với bạn í được. Vì mình rất quý bạn nên mình cũng mong có người quý bạn như mình ấy. Mình nghĩ có lẽ do bạn rất quý bạn kia nên mới có suy nghĩ như thế, nhưng mong bạn cố gắng nghĩ thoáng hơn nha, nếu mình đủ quan trọng với bạn ấy thì dù có nhiều bạn hơn nữa thì mình vẫn là người quan trọng thôi.

(nhưng có một thời gian mình ghét người khác kết bạn với bạn ấy thật, nhưng sau đó tự nghĩ thông thôi)