Lá dâu tằm có thật sự làm giảm lượng mỡ máu ??

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Không chỉ quả dâu tẵm rất bổ mà lá dâu tẵm có rất nhiễu chất bổ

và đặc biệt là giảm lượng mỡ máu.

Trả lời

Không chỉ quả dâu tẵm rất bổ mà lá dâu tẵm có rất nhiễu chất bổ

và đặc biệt là giảm lượng mỡ máu.