Lãi suất cho vay bao nhiêu thì được quy tội cho vay nặng lãi?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Lãi suất cho vay bao nhiêu thì được quy tội cho vay nặng lãi?

Hợp đồng cho vay, thế chấp thế nào là đúng pháp luật?

Từ khóa: 

pháp luật

,

tín dụng

,

vay nặng lãi

,

tín dụng đen

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Lãi suất quá 20% 1 năm
Trả lời
Lãi suất quá 20% 1 năm
10% bạn nhé