Làm cách nào có thể xóa nền khỏi video?

  1. Truyền thông đa phương tiện

Nếu sử dụng Pr thì làm sao có thể xóa nền để tách vật ở trong Video?
Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

Bạn có thể nói rõ hơn vật thể đó là gì trong video gì không? Nếu đơn giản thì bạn có thể xem clip này

Trả lời

Bạn có thể nói rõ hơn vật thể đó là gì trong video gì không? Nếu đơn giản thì bạn có thể xem clip này