Nên dùng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ ?

  1. Đầu tư & Tài chính

Ưu điểm của từng loại thẻ này là gì? Đối với người mới đi làm nên sử dụng loại thẻ nào và nên sử dụng của ngân hàng nào?
Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

Mình có chút thông tin về hai loại thẻ mà bạn cần, hy vọng giúp ích được cho bạn. Phí thường niên và các vấn đề liên quan bạn có thể tham khảo qua các ngân hàng nhé.


Trả lời

Mình có chút thông tin về hai loại thẻ mà bạn cần, hy vọng giúp ích được cho bạn. Phí thường niên và các vấn đề liên quan bạn có thể tham khảo qua các ngân hàng nhé.