Làm cách nào để ngưng thủ dâm?

  1. Tình dục

  2. Giới tính

Từ khóa: 

tình dục

,

giới tính

Đừng nghĩ đến nó nữa và bắt đầu 1 cuộc sống lành mạnh :)
Trả lời
Đừng nghĩ đến nó nữa và bắt đầu 1 cuộc sống lành mạnh :)

Tìm ra đối tác để giao hoan