Làm Cho Ba Mẹ Khóc Vì Thất Vọng Về Con Cái?

Từ khóa: Chuyện tuổi 20s
phải bù đắp những giọt nước mắt ấy . Ba mẹ đã hi sinh và đã quá khổ cực vì chúng ta không nên để ba me khóc thêm một lần nào về chúng ta nữa

Trả lời

phải bù đắp những giọt nước mắt ấy . Ba mẹ đã hi sinh và đã quá khổ cực vì chúng ta không nên để ba me khóc thêm một lần nào về chúng ta nữa
bạn tệ

Mình nghĩ sau khi chứng kiến ba mẹ như thế thì bạn nên chờ ba mẹ bình tâm lại rồi hỏi chuyện nghiêm túc. Ba mẹ có thể ôm giữ một hình ảnh kỳ vọng nào đó về bạn. Nếu bạn không thể đáp ứng thì hai bên sẽ chỉ thêm mâu thuẫn. Tốt nhất là bạn trao đổi lại, nhẹ nhàng tình cảm, vừa là chia sẻ tâm sự để ba mẹ thông cảm, vừa là gỡ khó cho bạn nữa.