1. Tình yêu
  2. Chuyện tuổi 20s

Sau chia tay, bạn có mạnh mẽ hơn không?

Từ khóa: tình yêu, chuyện tuổi 20s

có chứ, nhưng mình nghĩ không phải cứ chia tay xong mới mạnh mẽ đâu, khi con người sống độc lập thường cũng rất mạnh mẽ mà. nhưng khi trải qua biến cố ta càng cứng cáp hơn thui, và chia tay là một biến cố tình cảm nè. 

Trả lời

có chứ, nhưng mình nghĩ không phải cứ chia tay xong mới mạnh mẽ đâu, khi con người sống độc lập thường cũng rất mạnh mẽ mà. nhưng khi trải qua biến cố ta càng cứng cáp hơn thui, và chia tay là một biến cố tình cảm nè. 

Có chứ, mạnh mẽ hơn, yêu bản thân hơn, cố gắng vì bản thân mình nhiều hơn