1. Marketing

Biểu hiện nào cho thấy client đang hợp tác với một agency có tâm?

Từ khóa: client, agency, bieu_hien, marketing

Một agenccy có tâm là những agency có thể bỏ qua những ích lợi của mình để cống hiến hết mình vì dự án của client. Chứ không phải lúc nào cũng nghĩ đến việc tối ưu hoá lợi ích của mình. Khi làm việc kiểu vì khách hàng thì lúc đầu bạn có thể hơi thua thiệt một xíu nhưng sau này nhất định thành công lớn.

Trả lời

Một agenccy có tâm là những agency có thể bỏ qua những ích lợi của mình để cống hiến hết mình vì dự án của client. Chứ không phải lúc nào cũng nghĩ đến việc tối ưu hoá lợi ích của mình. Khi làm việc kiểu vì khách hàng thì lúc đầu bạn có thể hơi thua thiệt một xíu nhưng sau này nhất định thành công lớn.